Hockeynytt

Våra nyheter

En säsong och ett kalenderår går fort, så pass fort att man aktivt måste tvinga sig att stanna upp med jämna mellanrum. Ge sig själv tid för reflektion och utvärdering. Gör vi rätt saker? Gör vi saker rätt? 

Hur ser vi på den gångna säsongen och vad ser vi framför oss? Tänkte kort sammanfatta föreningens tankar runt detta. Den största utmaningen för en ideell förening, är just de faktum att den är ideell.

Den största utmaningen för en ideell förening, är just de faktum att den är ideell.

Föreningen har ett fåtal anställda och ett fåtal arvoderade ledare och administratörer. Som ett exempel så jobbar hela styrelsen, marknadsgruppen, ungdomssektionen, eventgruppen och samtliga ungdomsledare helt ideellt, utan någon som helst ersättning. 

Vi alla som valt att engagera oss lite extra i föreningsarbetet ser att den ideella kraften i dagens samhälle inte är vad den var för 20, 30, 40 år sedan. Allt fler vill ha något extra för den tid man lägger ner, oftast i form av ekonomisk ersättning. 

Vi i nuvarande ledning ser trots samhällets förändring inte det som ett alternativ, eftersom detta skulle rendera i avsevärt ökade kostnader. Kostnader som per automatik skulle spegla verksamheten. Ökade deltagaravgifter, ett eventuellt införande av resebidrag för att klara kostsamma bussresor och en ökad belastning av säljuppdrag eller motsvarande. Allt detta sammantaget skulle direkt drabba våra ungdomar och deras föräldrar, ekonomiskt såväl som tidsmässigt. Med risk för att färre ungdomar väljer hockeyn. 

Den vägen är vi helt enkelt inte beredda att ta. Hockeyn i Boden ska kunna vara tillgänglig för alla. 

“Föreningen före laget och jaget”

I lagidrott pratar vi ofta om ”laget före jaget”, vilket såklart stämmer även i Boden Hockeys verksamhet. Vi, vill lägga till ytterligare en dimension i detta, nämligen ”Föreningen före laget och jaget”. Föreningens utveckling och överlevnad är essentiell.  

Det är utvecklingen av föreningen som kommer höja nivån på vår ungdomsverksamhet. Det är utvecklingen av föreningen som kommer höja nivån på vår juniorverksamhet och de är utvecklingen av föreningen som kommer etablera våran seniorverksamhet på både elit och breddnivå. Det finns inga genvägar.  

Vi ser att våran satsning för ungdomar genom att inrätta en ungdomssektion och införa en ungdomsansvarig har gett frukt. Vi har ökat antalet aktiva ungdomar med hela 30 procent och vi har fått en tydlighet och en struktur här som kommer bära frukt. För de vill jag passa på att rikta ett genuint tack till våra ideellt engagerade ledare i hela ungdomsverksamheten, TACK! 

En organisation som ger förutsättningar för en hållbar strategi ser vi som ett måste.”  

Att bredda en organisation och en verksamhet med funktioner som ska kunna jobba professionellt, kontinuerligt och långsiktigt med utveckling av verksamhet, kostar medel. Medel i form av både pengar, arbetskraft och engagemang.  

Vi vet att representationslaget är loket, loket som drar verksamheten och intresset. Utan det loket kan vi inte utveckla föreningen i den anda vi och våra medlemmar vill. Ett representationslag med ambitioner ger ett större intresse för hela verksamheten både lokalt, regionalt och nationellt. Ett representationslag med ambitioner kostar mer, både ekonomiskt och organisatoriskt. En organisation som ger förutsättningar för en hållbar strategi ser vi som ett måste.  

Allt detta summerat, ger ett underlag föreningen ska driva in, genom allt från samarbeten, event och reklam. Vidare till lotterier, uppdrag och ideellt arbete. Här behöver föreningen hjälp, vi kommer inte kunna ta de steget utan alla er samarbetsparters. Vi är samtidigt enormt stolta och tacksamma över den ideella kraft vi har, kopplat till våra event och matcher, det hade inte varit möjligt er. 

Hur har då våran marknadssida fungerat och utvecklats? Efter rådande förutsättningar, med hög inflation och höga räntor under året så får vi ändå summera betyget till väl godkänt. Marknad har ökat intäkterna tillsammans med våra samarbetsparter med 25 procent. 

Omsättningen i koncernen hamnade på 12,6 miljoner, klart i den övre skalan bland Hockeyettans föreningar. Värt att nämna i sammanhanget är, för att etablera sig i Hockeyallsvenskan med representationslaget. Så krävs en tredubbling av nuvarande omsättning. Vilket i runda slängar innebär runt 40 miljoner. Pengar som vi i huvudsak ska dra ihop i samarbete med våra etablerade såväl som framtida samarbetspartners. Frågan av betydelse? Är Bodens och dess näringsliv där ännu? 

Summerar vi representationslagets säsong så får vi, utifrån våran satta målsättning, kvalserien. Klassa den som underkänd, även om de var med minsta möjliga marginal. 

Ett klart besked: Vi måste förändra oss.

Mot bakgrund av detta och de senaste fem årens misslyckande med samma målsättning, kvalserien. Så ger detta ett klart besked: Vi måste förändra oss. 

De finns inget quick fix till Allsvenskan. Många har försökt, få har lyckats. 

Att sätta föreningens ekonomi och existens på spel för att satsa huvudlöst. Är inte bara korkat, utan helt mot de ansvar som styrelsen har inför föreningens medlemmar och dess verksamhet. 

Vi är starkt övertygade om att en väl fungerande organisation, är vägen till Allsvenskan. De finns under de senaste åren några bra exempel på detta, exempelvis Nybro och Kalmar. Läs på om deras organisationer så förstår ni min mening. De finns andra exempel på föreningar, vilka jag inte tänker nämna vid namn, som lägger stora pengar på spelartruppen, pengar de visar sig att de inte har. För dessa går de bevisligen sämre, de studsar upp och ner mellan Allsvenska och Hockeyettan, i huvudsak med taskig ekonomi och taskig struktur i sina föreningar. Här tänker vi inte hamna. 

Tittar vi framåt så känns de väldigt förtroligt med Arto som tränare och sportchef. Han har erfarenhet av att göra resan uppåt i seriesystem, vilket vi på ledarsidan tidigare saknat. Lagbygget pågår för fullt och vi vädjar om förståelse över att vi såklart inte kan kommunicera den processen öppet. Vi kommer ha ett slagkraftigt lag på isen i augusti, var så säkra. 

Nu vet vi spelreglerna.” 

Till sist några ord om årets resultat och bokslut. Vi väljer att direkt skriva av de fodringar som var upptagna som en tillgång i våran bokföring, 1,7 miljoner. 1,5 miljoner av dessa fodringar är kopplade till den bojkott som skedde under konflikten med Hockeyettan. 0,2 miljoner är fodringar ärvda så långt bak som från 2020. Dessa fodringar var även en del i föreningens egna kapital. Alltså i klartext, pengar som inte finns och aldrig har funnits. Vi i föreningens ledning har inga ambitioner på att starta någon process i syfte att driva in dessa och således är de våran skyldighet att skriva av dem.  

Utöver detta finns de ytterligare 5,1 miljoner redovisat i eget kapital, aktiekapital som föreningarna, både BHF och IFBH har köpt av Boden hockey AB. Varför, kan vi bara spekulera i. Spårbarhet från tidigare år lämnar en del att önska. Även detta aktiekapital kommer vi kommande år möta mot den vinst vi kommer tvingas göra i aktiebolaget. Denna summa räknar vi från och med nu inte in i något eget kapital, eftersom de inte är några medel vi kan använda.  

Siffrorna 23/24 i koncernen Boden Hockey:  

  • Omsättning 12,6 
  • Resultat -1,7 
  • Eget kapital 3,9. Faktiska pengar på kontot samt varulager. 

Ser vi till våra intäkter och utgifter under säsongen så gör vi alltså ett nollresultat. Vilket vi efter omständigheterna är nöjda med. Nu vet vi spelreglerna.  

Slutligen så är föreningen nu åter medlem i föreningen Hockeyettan. Ett naturligt steg efter att båda sidor lämnat konflikten bakom sig. Vi ser framåt, för delaktighet och utveckling av ligan. Där vi har många idéer och förslag.  

Känner ni att ni vill hjälpa till? Besök våra matcher! Betala in medlemskapet! (efter 2 juli, då nytt medlemsår börjar), länk finns på hemsidan. Eller kanske hjälpa oss på våra event och matcher, tveka inte att höra av dig. 

Vi i styrelsen vill önska er alla riktigt glad sommar, så syns vi i hallen den 16 augusti då de vankas derby mot Luleå Hockey. 

/Markus Sammeli 

Ordförande